اس ام اس عاشقانه http://bia2sms.mihanblog.com 2020-09-22T16:05:47+01:00 text/html 2020-08-21T06:35:30+01:00 bia2sms.mihanblog.com جی جی جملات خاص مفهومی سری 5 http://bia2sms.mihanblog.com/post/4962 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">جملات خاص مفهومی سری 5</font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/conceptual-sentences02-1.jpg" alt="جملات خاص بزرگان, جملات فلسفی و معنادار"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s2.picofile.com/file/7729571826/9m6jjx6cdgrb4m97hq8x.gif"></div> text/html 2020-08-19T06:33:33+01:00 bia2sms.mihanblog.com جی جی جملات زیبا از کوروش کبیر -sms2fun.ir http://bia2sms.mihanblog.com/post/4960 <div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">جملات زیبا از کوروش کبیر -sms2fun.ir</font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu1830.jpg" alt="سخنان کوروش کبیر در مورد عدالت,جملات سیاسی کوروش"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s2.picofile.com/file/7729571826/9m6jjx6cdgrb4m97hq8x.gif"></div> text/html 2020-08-16T07:22:16+01:00 bia2sms.mihanblog.com جی جی جوکهای خفن و بسیار خنده دار 2 http://bia2sms.mihanblog.com/post/4959 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">جوکهای خفن و بسیار خنده دار 2</font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/jokes-funny02-7.jpg" alt="جوکهای خفن و بسیار خنده دار, جوک خفن"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s2.picofile.com/file/7729571826/9m6jjx6cdgrb4m97hq8x.gif"></div> text/html 2020-08-13T07:15:54+01:00 bia2sms.mihanblog.com جی جی بیوگرافی ساناز طاری بازیگر جوان http://bia2sms.mihanblog.com/post/4958 <div style="text-align: center;"><h2 style="text-align: center; margin: 0px; text-transform: uppercase; font-weight: 500; font-size: 16px; line-height: 37px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font face="Mihan-Iransans">بیوگرافی ساناز طاری بازیگر جوان</font></span></h2><div><img src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/sanaz-tari-22.jpg" alt="ساناز طاری,بیوگرافی ساناز طاری,عکس ساناز طاری"></div><div><img src="http://s2.picofile.com/file/7729571826/9m6jjx6cdgrb4m97hq8x.gif"></div></div> text/html 2020-08-10T07:13:27+01:00 bia2sms.mihanblog.com جی جی جوکهای خفن و بسیار خنده دار 1 http://bia2sms.mihanblog.com/post/4957 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">جوکهای خفن و بسیار خنده دار 1</font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/jokes-funny03-1.jpg" alt=" جوک خنده دار, طنز کرونا"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s2.picofile.com/file/7729571826/9m6jjx6cdgrb4m97hq8x.gif"></div> text/html 2020-08-07T08:08:13+01:00 bia2sms.mihanblog.com جی جی جوکهای کوتاه که هر بار شما را می خنداند http://bia2sms.mihanblog.com/post/4956 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">جوکهای کوتاه که هر بار شما را می خنداند</font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/jokes-laugh02-1.jpg" alt=" جوک های خنده دار, جوک های جدید"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s2.picofile.com/file/7729571826/9m6jjx6cdgrb4m97hq8x.gif"></div> text/html 2020-06-02T06:23:31+01:00 bia2sms.mihanblog.com جی جی جملات زیبا در وصف مادر-99 http://bia2sms.mihanblog.com/post/4955 <div style="text-align: center;"><img src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/sentences-mother02-2.jpg" alt="جمله درباره مادر, متن درباره مادر"></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">جملات زیبا در وصف مادر-99</font></div><div style="text-align: center;"><img style="-webkit-user-select: none;margin: auto;" src="http://s2.picofile.com/file/7729571826/9m6jjx6cdgrb4m97hq8x.gif"></div> text/html 2020-05-28T06:19:50+01:00 bia2sms.mihanblog.com جی جی عکس نوشته تیکه دار برای پروفایل-99 http://bia2sms.mihanblog.com/post/4954 <div style="text-align: center;"><img src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/photos-profile1-2.jpg" alt="عکس تیکه دار برای پروفایل, عکس نوشته طعنه دار خفن"></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Koodak">عکس نوشته تیکه دار برای پروفایل-99</font></div><div style="text-align: center;"><img style="-webkit-user-select: none;margin: auto;" src="http://s2.picofile.com/file/7729571826/9m6jjx6cdgrb4m97hq8x.gif"></div> text/html 2020-05-23T06:17:43+01:00 bia2sms.mihanblog.com جی جی عکس پروفایل غمگین-99 http://bia2sms.mihanblog.com/post/4953 <div style="text-align: center;"><img src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/sad-profile02-1.jpg" alt="پروفایل غمگین دخترانه,عکس پروفایل غمگین"></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">عکس پروفایل غمگین-99</font></div><div style="text-align: center;"><img style="-webkit-user-select: none;margin: auto;" src="http://s2.picofile.com/file/7729571826/9m6jjx6cdgrb4m97hq8x.gif"></div> text/html 2020-05-19T06:15:16+01:00 bia2sms.mihanblog.com جی جی جملات زیبا و آرامبخش-99 http://bia2sms.mihanblog.com/post/4952 <div style="text-align: center;"><img src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu1173.jpg" alt="الفبای زندگی ...!( حتما "></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan">جملات زیبا و آرامبخش-99</font></div><div style="text-align: center;"><img style="-webkit-user-select: none;margin: auto;" src="http://s2.picofile.com/file/7729571826/9m6jjx6cdgrb4m97hq8x.gif"></div> text/html 2020-05-14T05:47:26+01:00 bia2sms.mihanblog.com جی جی فارسی سازی گوشی های اندروید http://bia2sms.mihanblog.com/post/4948 <div style="text-align: center;"><img style="-webkit-user-select: none;margin: auto;" src="https://beeimg.com/images/j50258214492.png"></div><div style="text-align: center;"><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: rgb(255, 255, 255); text-align: start;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="4">فارسی سازی گوشی های اندروید</font></b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: &quot;B Yekan&quot;, sans-serif; font-size: 13px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: rgb(245, 245, 245); text-align: start;"><img style="-webkit-user-select: none;margin: auto;" src="http://s2.picofile.com/file/7729571826/9m6jjx6cdgrb4m97hq8x.gif"></b></div> text/html 2020-05-12T19:07:45+01:00 bia2sms.mihanblog.com جی جی متن های آموزنده و کوتاه درباره زندگی http://bia2sms.mihanblog.com/post/4951 <div style="text-align: center;"><img src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/instructive-texts-life01-1.jpg" alt="متن های زیبا و آموزنده, متن های زیبا و جالب"></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Yekan" size="3">متن های آموزنده و کوتاه درباره زندگی</font></b></div><div style="text-align: center;"><img style="-webkit-user-select: none;margin: auto;" src="http://s2.picofile.com/file/7729571826/9m6jjx6cdgrb4m97hq8x.gif"></div> text/html 2020-05-12T19:00:25+01:00 bia2sms.mihanblog.com جی جی اس ام اس و پیام تبریک تولد-6 http://bia2sms.mihanblog.com/post/4950 <div style="text-align: center;"><img src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu3060.jpg" alt="اس ام اس تبریک تولد عاشقانه, متن تبریک تولد"></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">اس ام اس و پیام تبریک تولد-6</font></div><div style="text-align: center;"><img style="-webkit-user-select: none;margin: auto;" src="http://s2.picofile.com/file/7729571826/9m6jjx6cdgrb4m97hq8x.gif"></div> text/html 2020-05-12T18:55:33+01:00 bia2sms.mihanblog.com جی جی متن تبریک تولد عاشقانه انگلیسی http://bia2sms.mihanblog.com/post/4949 <div style="text-align: center;"><img src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/english-birthday1-2.jpg" alt="پیام تبریک تولد انگلیسی, اس ام اس تبریک تولد انگلیسی"></div><div style="text-align: center;"><b>متن تبریک تولد عاشقانه انگلیسی</b></div><div style="text-align: center;"><img style="-webkit-user-select: none;margin: auto;" src="http://s2.picofile.com/file/7729571826/9m6jjx6cdgrb4m97hq8x.gif"></div> text/html 2020-05-12T18:43:49+01:00 bia2sms.mihanblog.com جی جی قرار دادن نظرسنجی در استوری اینستاگرام http://bia2sms.mihanblog.com/post/4947 <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" style="" face="Mihan-Yekan">دیزی دوست دارید یا قرمه‌سبزی؟ چاق هستید یا لاغر؟ فوتبال یا والیبال؟ این سوال‌ها و بسیاری از سوال‌های دو گزینه‌ای ازجمله پرسش‌هایی هستند که با مطرح کردن آنها می‌توانید پاسخ‌های بسیاری دریافت کنید و مطمئنا هر کاربری در پاسخ به چنین سوالاتی برای پاسخ خود دلایلی دارد.</font></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" face="Mihan-Yekan">یکی از امکاناتی که&nbsp;<a target="_blank" href="http://androidyfa.ir/instagram" rel="nofollow" style="padding: 0px; text-decoration-line: none; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">اینستاگرام</a>&nbsp;به استوری‌های خود اضافه کرده و استفاده از استوری را بیش از پیش جذاب کرده، قابلیت پرسیدن همین سوالات و به عبارت دقیق‌تر ایجاد نظرسنجی‌های دو گزینه‌ای در استوری است. به کمک این نظرسنجی‌های ساده و سریع، کاربران می‌توانند با انتخاب هریک از دو گزینه موجود، پاسخ را به شما ارائه کنند و شما نیز می‌توانید در کسری از ثانیه و در هر لحظه نتایج پاسخ‌های ارائه شده توسط کاربران را مشاهده کنید.</font></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" style="" face="Mihan-Yekan">دوست دارید شما نیز یک نظرسنجی با سوال موردنظرتان در استوری اینستاگرام منتشر کنید؟ همین حالا گوشی را در دست گرفته و طبق روش زیر مراحل انجام این کار را دنبال کنید....</font></span></div>